Gebedsgroep

 

 “Wees over niets bezorgd, bid%201.png

maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren”.
Fillipenzen 4:6-7

 Gebedsgroep

bid%202.png


Als gebedsgroep komen we regelmatig samen om te danken en bidden voor school.

We willen er zijn voor de kinderen, ouders/verzorgers en teamleden die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in de vorm van gebed.


In de eerste plaats zijn dat de zaken die in en rond de school aandacht behoeven, maar ook zeker die situaties die het voor uw kind moeilijk maken om op school goed te functioneren.

Daarom zijn we erg blij ruimte op de website te hebben gekregen en als gebedsgroep te beschikken over een eigen email adres.
Op deze manier kunt u, indien u hier behoefte aan heeft,  gebedspunten aan ons doorgeven via ons mailadres: gebedsgroep@vanheemstraschool.nl.

We beseffen dat bepaalde zaken gevoelig kunnen liggen en eigenlijk privé zijn.
Daarom zullen we discreet omgaan met de informatie die we krijgen, alle informatie blijft binnen de gebedsgroep.

U kunt ons ook altijd persoonlijk aanspreken via
onze contactpersoon Gerlinde Diekman.

Wilt u ook komen meebidden? U bent van harte welkom!

.