gesch 2.png

 
In ± 1860 werd een landelijke vereniging Christelijk Nationaal Onderwijs opgericht en 10 jaar later een hulpvereniging in Hattem om te komen tot Christelijk onderwijs in Hattem. 

In 1877 werd voor ƒ5.840 een pand in de Kruisstraat aangekocht dat tot school en onderwijzerswoning is verbouwd en in 1879 in gebruik werd genomen door 72 leerlingen.
De eerste school met den Bijbel groeide al snel tot 131 leerlingen in 1880, 293 leerlingen in 1890 en 378 leerlingen in 1910.


In 1912 legde baron Van Heemstra de eerste steen van een nieuwe school buiten de Dorpspoort aan de Dorpsweg die in 1913 in gebruik genomen werd. De bouw werd uit eigen middelen gefinancierd.

1930: 500 leerlingen,
1950: 465 ll, 1937: 620 ll


In 1921 krijgt de school haar naam: Van Heemstraschool.
Baron P.J. van Heemstra (1845-1926) is 56 jaar bestuurslid geweest; zijn inzet en financiele steun zijn onlosmakelijk verbonden met het protestants christelijk onderwijs te Hattem.

De Van Heemstraschool ondergaat verschillende verbouwingen om te voldoen aan de leerlingengroei, maar ook om het onderwijsaanbod uit te breiden met o.a. een huishoudschool en technisch onderwijs.


Zoek de verschillen tussen de foto hierboven en de beide foto's hieronder.
In 1962 wordt de prinses Margriet kleuterschool aan het Uilennest in gebruik genomen.
(Architect C.J. Vriens)

In 1968 wordt de school gesplitst en gaat een deel van de leerlingen naar de Prins Bernhardschool aan de Hoopjesweg.


In 1972 volgt opnieuw een splitsing, maar nu blijven beide scholen eerst in hetzelfde gebouw. De nieuwe school krijgt de naam Jan Jaspersschool (meestal "bovenschool" genoemd).

In 1981 vertrekt de Jan Jaspersschool naar het nieuwe gebouw aan de Meenthe.

In 1985 start de wet op het basisonderwijs en in samenhang daarmee wordt een nieuw gebouw ontworpen, gekoppeld aan de "oude" prinses Margrietschool en geschikt voor alle leerlingen van 4 tot 12 jaar. Er wordt niet meer gesproken over de eerste klas, maar over groep 3 enz.

Na 26 jaar gescheiden te zijn geweest, fuseren in 1994 de Van Heemstraschool en de Prins Bernhardschool weer tot één geheel. Vanwege de historische achtergrond blijft de naam Van Heemstraschool gehandhaafd.

Vanwege het grote leerlingenaantal moet in 1994 wel een noodgebouw worden geplaatst met daarbij gelukkig een klein lokaaltje dat nu in gebruik is als ruimte voor remedial teaching.

De school blijft tegen alle verwachtingen in groeien en in 1997 wordt opnieuw een noodlokaal in gebruik genomen.

In 2001 hebben we een nieuw permanent lokaal in gebruik genomen tegen de kleutergroepen aan bij het Uilennest.

Inmiddels hebben er 2 extra units op het grasveld naast de school gestaan om voldoende lokalen te hebben.
Daarvan is er ook weer één verwijderd.

De school heeft in 2016 iets minder dan 300 leerlingen en er werken ongeveer 30 mensen in vaste dienst.


Mocht u naar aanleiding van deze geschiedenis nog opmerkingen, aanvullingen en/of foto's hebben, dan houden we ons zeer aanbevolen. Graag een berichtje naar de school of email vanheemstraschool@stichtingcambium.nl